Editorial
 
Tornem de nou amb un número més. Parlavem fa un any d'una reorientació de Quaderns obligada per les limitacions i exigències d'escenaris amb grans dificultats. Les retallades de serveis als ciutadans en matèries sanitàries, socials o educatives tampoc ens han  resultat alienes en el món de les biblioteques i en definitva en la seua capçalera la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitu. Limitacions que tot i haver canviat el signe polític de la Generalitat el 24M tardaran segurament mesos encara en revertir-se, si és que finalment s'encerten les polítiques i les mesures necessàries. En aquest context ja de per se complicat i difícil hem hagut d'afrontar també la migració del sistema gestor bibliotecari, Absys 7 a un altre, Absysnet, que a part d'implementar l'estàndard MARC 21 per a homologar els nostres registres bibliogràfics, modifica de manera radical l'entorn de treball en passar d'un model client-servidor a un altre de funcionament web. S'ha de dir que, tot i els avantatges, del nou model algunes de les funcionalitats anteriors no estan encara totalment operatives i possiblement tardaran un temps en implementar-se. Això ha afectat i afecta de manera radical el funcionament de la nostra revista i ens ha obligat a fer modificacions en el diseny de les pàgines. Com que des del número 2 Quaderns construeix en línia moltes de les seues pàgines, la modificació de les instruccions de generació d'enllaços permanents no pot sinó tenir-hi efectes immediats. Incorporem en la secció A fons un treball que repassa comparativament els dos entorns gestors assenyalant avantges i inconvenients. Complementa aquesta secció una entrevista al bibliòfil i veterà llibreter Rafael Solaz Albert en què ens parla de la seua passió pels llibres.
 
La secció Butlletí bibliogràfic desplega com ja és habitual la bibliografia dels recursos continuats valencians, ara els de l'any 2014, desglossant-la per províncies i també l'acumulada de tota la Comunitat.

Sota el rètol de Retrospectiva relacionem respectivament les acumulacions i altres incidències en la vida de les publicacions les quals alteren les llistes bibliogràfiques actualitzant-les. 


 
  En Especial s'informa dels exemplars incorporats en les nostres col·leccions procedents de les donacions i llegats processats des de l'últim número de Quaderns. Juntament amb les obres de Jesus Martínez Guerricabeitia, Pere Maria Orts, Bas Carbonell, i molts altres volem fer menció especial en aquest apartat d'un tipus nou de col·laboració amb la nostra biblioteca, la del bibliòfil Rafael Solaz consistent en la cessió d'un conjunt de publicacions de l'editorial Carceller les quals una vegada digitalitzades enriquiran els contiguts que des de BIVALDI es posen a disposició del públic en Internet. Col·laboració les característiques de la qual ben bé podrien convertir-se en una bona pauta de relació mútuament beneficiosa entre molts bibliòfils i la nostra biblioteca.  Mostrem també en un article els treballs realitzats sobre els documents d'aquesta cessió pel nostre departament de restauració. 

També donem notícia dels nostres fons mostrats en diferents exposicions al llarg de l'any. Un nou apartat denominat Webcolet dóna compte de les publicacions que des de la BVNP es proposa que siguen incloses en el programa de recol·lecció automatitzada en què està treballant el Ministeri de Cultura i que és conseqüència de l'entrada en vigor del decret de regulació del depòsit legal de publicacions en línia.

L'apartat Hemedig informa d'una selecció de títols de les edicions electròniques en Internet de publicacions que
periòdicament descarreguem i emmagatzemem amb la finalitat d'evitar eventuals pèrdues que podrien ser definitives en un medi tan inestable com és la Xarxa. 

Finalment en Publicacions que són noticia ens fem ressò d'alguns dels títols que han estat ells mateixos notícia.


Enric Nogués Pastor 
Desembre 2015