Carles Salvador i el seu temps (Centre Cultural La Nau, set.-nov. 2015)REVISTES DE L'HEMEROTECA EXPOSADES